Melanotanpenna

Hur doserar jag Melanotan 2?

Melanotan dosering för att få bäst resultat

Melanotan 2 dosering

Hur ska jag dosera?

Uppladdningsfas 14 dagar

Vi rekommenderar att du gör en uppladdningsfas där du injicerar varje dag i 14 dagar.

Melanotan 2 10mg : 0,25mg (2,5 enheter på injektionsverktyget) dagligen

Underhållsfas

Melanotan 2 10mg : 1mg (10 enheter) i veckan

Enligt vår erfarenhet det mest effektiva för bästa resultat injicerar du ditt melanotan cirka 30 minuter innan du ska sola.

Melanotan

administrator