melanotan 2, melanotan, melanotan köpa, melanotan dosering, Melanotan nässpray, barbiedrogen, mello2 , barbietan , barbiedrogen, melanotan ii

Melanotan bieffekter

Biverkningar av Melanotan 2 är vanligt.

Biverkningar kan utgöra allvarliga hälsorisker, varför det är viktigt att man vet vilka risker som finns med att injicera Melanotan. Biverkningar av Melanotan delas upp i akuta och sena biverkningar.

Akuta biverkningar av Melanotan

Vissa personer drabbas av omedelbara allergiska reaktioner när de använder Melanotan men dessa biverkningar är ovanliga (mindre än 1 % drabbas av allergisk reaktion).

 

Rodnad, smärta, klåda, svullnad vid injektionsplatsen

Andra reaktioner mot Melanotan inkluderar rodnad, smärta, klåda, svullnad och inflammation kring injektionsstället. De flesta mindre reaktionerna brukar vanligen gå över inom några dagar. På samma sätt är illamående och kräkningar tecken på Melanotan allergi.

Sena biverkningar av Melanotan

En vanlig biverkan av Melanotan är att personer utvecklar hårda fettknölar kring injektionsområdet, vilket kallas lipodystrofi på medicinskt språk. Melanotan är ett hormon och dagliga injektioner på samma hudområden leder till tillväxt av fettceller i huden.

Ständiga byten av injektionsställe kan minska eller förhindra sådana lipodystrofi.

 

Melanotan

administrator

Post a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *