Guide för nybörjare

I den här guiden kommer vi förklara hur man använder Melanotan för dig som är nybörjare

Nybörjarguide Melanotan 2.

Melanotan 2 Nybörjarguide

Ta av färgade plastlocket på din Melanotan 2 flaska.

Tänk alltid på att torka av gummitoppen på vialen med bakteriedödande våtservett.

2ml Water for Injections

När du har tagit av locket på vialen måste du öppna din ampull av sterilt vatten som har tillhandahållits.

Du kan också använda bakterierostatiskt vatten.

Använd ALDRIG kran eller vatten på flaska.

Ampull Melanotan

Vi är nu redo att sätta in det sterila vattnet i vialen med melanotan 2.

 

Melanotan NybörjarguideVi rekommenderar att du blandar 10mg Melanotan 2 med 2ml vatten

Målet är att tillsätta allt vatten från ampullen till flaskan med Melanotan vitt pulver.

Medan du tar försiktighet, sätt in nålen i ampullen med sterilt vatten, dra tillbaka på sprutan och låt den fylla till maximal avläsning av 1ML.Då en spruta rymmer 1ml vatten. Får du inte upp 1ml vatten per gång, kan du få upprepa denna process ytligare gånger.

Guide för melanotan

Vi är nu redo att sätta in det sterila vattnet i peptidflaskan med melanotan 2.

Ta din peptidflaska och sätt in sprutan genom gummiproppens mittring med tillräckligt vinkel så att när nålen tränger in i gummit och det vinklas mot sidan av flaskan.

Tryck in långsamt så att det sterila vattnet kan komma in i flaskans sidor och in i lösningen. Ta din tid med det här, eftersom det inte finns någon rush.

När allt sterilt vatten har lagts till flaskan. Låt pulvret lösa upp i detsterila vattnet, skaka INTE.

 

subkutan insulininjektion

Injektionen ges subkutan samma som en insulininjektion.
Tvätta dina händer
Torka toppen av den förblandade melanoten 2 med desinficerande våtservett
Sätt in nålen i den grå gummistoppen på flaskan i en vinkel på 90 °
Dra upp den önskade dosen med sprutan
Håll nålen uppåt, tryck försiktigt på sprutan för att ta bort eventuell överskottsluft och luftbubblor.
Håll nålen i 90 ° eller 45 ° vinkel, sätt in nålen i huden
Fortsätt hålla huden och tryck in nålen för att injicera melanotan medan du räknar till 10 långsamt.